პირველი ქართული ჟურნალი

ველურ ბუნებასა და ბიომრავალფეროვნების შესახებ

ჩვენი ჟურნალის დაარსებისას ერთ-ერთ მთავარ მიზნად და მოტივაციად იმ ძალების გაერთიანება დასახელდა, რომლებიც, მიუხედავად მათი სტატუსის, შესაძლებლობებისა და ბრძოლის მეთოდებში განსხვავებებისა - ბუნებუსადმი სიყვარული აერთიანებთ და გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობა გააჩნიათ

გოჩა კობერიძე

მთავარი რედაქტორი