რეკლამაspot_img

კრწანისის ფრინველები

გულწითელა

 Erithacus rubecula

გულწითელა   Erithacus rubecula
ავტორი: ნიკა პაპოშვილი

აღწერა: სხეულის სიგრძე: 12-14სმ. დამახასიათებელია მოწითალო-ნარინჯისფერი სახე და მკერდი; სხეულის ზედა ნაწილი მოყავისფროა, ქვედა – მოთეთრო. ახალგაზრდა ფრინველი ზემოდან ყავისფერი შეფერილობისაა, ნათელი ლაქებით, ქვემოდან – მოთეთრო, მუქი ლაქებით.

ჰაბიტატი: სხვადასხვა ტიპის ტყეები.

ბუდობა: ბუდეს იკეთებს ხის ფუღუროში. წელიწადში მრავლდება ორჯერ: პირველად – აპრილის ბოლოს, მეორედ – ივნისის პირველ ნახევარში. დებს 5-6 კვერცხს.

კვება: პატარა ზომის უხერხემლოები.

კრწანისის ტყეპარკში ყოფნის სტატუსი: მობინადრე

IUCN-ის სტატუსი: LC

 

რუხი მემატლია (რუხი ბუზიჭერია)

Muscicapa striata

ავტორი: ნიკა პაპოშვილი

აღწერა: სხეულის სიგრძე: 13-15სმ. დამახასიათებელია სხეულის ზედა ნაწილის მონაცრისფრო, ხოლო ქვედა ნაწილის მოთეთრო შეფერილობა; მკერდზე აქვს ნაცრისფერი სიგრძივი ზოლები; კუდი და მომქნევები მურაა.

ჰაბიტატი: ტყისპირები, ბაღები და ტყეპარკები.

ბუდობა: ბუდეს იკეთებს ხის ფუღუროში, იშვიათად – მიწაზე. აპრილის ბოლოს დებს 5-6 კვერცხს. საინკუბაციო პერიოდი 11-14 დღე გრძელდება.

კვება: მწერები და მათი ლარვები.

კრწანისის ტყეპარკში ყოფნის სტატუსი: მობუდარი

IUCN-ის სტატუსი: LC

 

ლელიანის დიდი მეჩალია
(შაშვისებრი მეჩალია)
Acrocephalus arundinaceus

ავტორი: ნიკა პაპოშვილი

აღწერა: სხეულის სიგრძე: 16-20სმ. დამახასიათებელია მოთეთრო წარბი. სხეულის ზედა ნაწილი მომურო-ყავისფერი, ქვედა მოყვითალო-მოთეთრო შეფერილობისაა.

ჰაბიტატი: წყალსატევების ნაპირებზე განვითარებული ლელქაშები.

ბუდობა: ბუდეს იკეთებს ლერწმის, ლელქაშის ღეროებზე. აპრილის ბოლოს ან მაისის დასაწყისში დებს 3-6 კვერცხს.

კვება: მწერები

კრწანისის ტყეპარკში ყოფნის სტატუსი: მობუდარი

IUCN-ის სტატუსი: LC

 

მწვანულა

Carduelis chloris

ავტორი: ზაქარია ლაფერაშვილი

აღწერა: სხეულის სიგრძე: 14-16სმ. დამახასიათებელია კონუსისებური ნისკარტი და ამოკვეთილი კუდი. მამალს სხეულის შეფერილობა მომწვანო-მოყვითალო აქვს, დედალს – მომწვანო-რუხი. ორივე სქესის ფრინველის კუდის გვერდები და პირველი რიგის მომქნევების ბოლოები ყვითელი ფერისაა.  

ჰაბიტატი: ტყისპირები, ბუჩქნარები, ბაღები და პარკები.

ბუდობა: ბუდეს იკეთებს ხეზე ან ბუჩქზე. წელიწადში მრავლდება ორჯერ: პირველად – აპრილში და მეორედ – ივნისში. დებს 4-6 კვერცხს.

კვება: მწერები, მცენარის თესლები და ნაყოფი.

კრწანისის ტყეპარკში ყოფნის სტატუსი: მობინადრე

IUCN-ის სტატუსი: LC

 

რეკლამაspot_img

ასევე წაიკითხეთ ამ კატეგორიის სხვა

სტატიები