რეკლამაspot_img

საზოგადოების ჩართულობა კატასტროფების რისკის მართვასა და შემცირებაში

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოსდაცვითი
ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი პროექტის- „კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული
კატასტროფების რისკის შემცირება საქართველოში“- ფარგლებში ათი სამიზნე
მუნიციპალიტეტის (ლაგოდეხი, თელავი, ახმეტა, სიღნაღი, გორი, სამტრედია, აბაშა,
სენაკი, ხობი, ქობულეთი) წარმომადგენლებთან აქტიურად მუშაობს მათი
შესაძლებლობების გაძლიერების მიზნით კატასტროფის რისკის შემცირების
მიმართულებით. პროექტის ფარგლებში ჩატარდა არაერთი აქტივობა – შემუშავდა
ტრენინგმოდულები, გადამზადდნენ დაინტერესებული პირები და ადგილობრივი
კოორდინატორები, გაიმართა საინფორმაციო შეხვედრები, საჯარო-სათემო დიალოგი,
საკონსულტაციო შეხვედრები და სათემო ფორუმები ადგილობრივი არასამთავრობო,
საგანმანათლებლო და სათემო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისათვის,
ადგილობრივი მერიების, საკრებულოებისთვის, ახალგაზრდებისთვის. შემუშავდა
ვიდეორგილები პროექტის შესახებ, ასევე საგანმანათლებლო და საინფორმაციო
მასალები კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული კატასტროფების რისკის შემცირების
შესახებ სხვადასხვა სამიზნე აუდიტორიისთვის, პროექტის სამიზნე
მუნიციპალიტეტებიდან შეირჩნენ მოხალისეები და შეიქმნა მოხალისეთა ჯგუფი,
გაიმართა კონკურსები, რომლებიც ემსახურებოდა პროექტის სამიზნე
მუნიციპალიტეტებში კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული კატასტროფების რისკის
შემცირების შესახებ ცნობიერების ამაღლებას.

 

 

რეკლამაspot_img

ასევე წაიკითხეთ ამ კატეგორიის სხვა

სტატიები