რეკლამაspot_img

კრწანისის ტყე-პარკის ფრინველები

ჩვეულებრივი ხეცოცია

(ჩვეულებრივი სინეგოგა)

Sittaeuropaea

აღწერა: სხეულის სიგრძე: 12-14 სმ. დამახასიათებელია სხეულის ზედა ნაწილის მოცისფრო-ნაცრისფერი შეფერილობა. წითური ქვედა მხარე და მოთეთრო ყელი; ნისკარტიდან თვალის გავლით კეფისკენ გასდევს შავი ზოლი.

ჰაბიტატი:  ფოთლოვანი და შერეული ტყეები.

ბუდობა: ბუდეს იკეთებს ხის ფუღუროში, აპრილში ან მაისში დებს 7-8 კვერცხს.

კვება: მწერები

კრწანისის ტყე-პარკში ყოფნის სტატუსი: მობინადრე

IUCN -ის სტატუსი: LC

 

ბოლოცეცხლა

Phoenicurus phoenicurus

აღწერა: სხეულის სიგრძე: 13-14 სმ; მამალს ყელი და სახე შავი აქვს; შავ შუბლზე ზემოდან აქვს თეთრი ლაქა, რომელიც გასდევს ყურის მფარავებამდე; სხეულის ზედა ნაწილი მონაცრისფროა, ქვედა- მოწითალო. დედალი შედარებით ღია ფერისაა. თეთრი თვალის რგოლით და შავი ყელის გარეშე.

ჰაბიტატი: ტყისპირები და მდელოები ბუჩქნარებითა და მაღალი ბალახეულით.

ბუდობა: ბუდეს იკეთებს ხის ფუღუროში, ქვების გროვებში ან სახლის სახურავში. წელიწადში მრავლდება ორჯერ; პირველად- მაისში და მეორედ- ივნისის ბოლოს. დებს 5-6 კვერცხს. საინკუბაციო პერიოდი 14-16 დღე გრძელდება.

კვება: მწერები და მათი ლავრები

კრწანისის ტყე-პარკში ყოფნის სტატუსი: მობუდარი

IUCN – ის სტატუსი: LC

 

ჩხიკვი (ჯაფარა)

Garrulus glandarius

აღწერა: სხეულის სიგრძე: 32-35 სმ, ფრთების შლილი: 54-58ს. დამახასიათებელია შავი ულვაში და სხეულის მოვარდისფრო ყავისფერი შეფერილობა; დიდი ფრთის მფარავები და კუდსზედა მფარავები თეთრია, მომქნევები და კუდი – მოშავო; მტევნის მფარავები – ცისფერი; ნისკარტი – შავი და ფეხები – მოვარდისფრო.

ჰაბიტატი: სხვადასხვა ტიპის ტყეები, ჭალები, ბაღები და ტყე-პარკები.

ბუდობა: ბუდეს იკეთებს ხეზე. აპრილში და მაისში დებს 5-7 კვერცხს.

კვება: პატარა ზომის უხერხემლოები, მცენარის კენკრა და ნაყოფი.

კრწანისის ტყე-პარკში ყოფნის სტატუსი: მობინადრე

IUCN – ის სტატუსი: LC

ოქროსფერი კვირიონი (კვირიონი)

Merops apiaster

აღწერა: სხეულის სიგრძე: 25-29სმ, ფრთების შლილი: 36-40 სმ; დამახასიათებელია სხეულის ნაირფერი შეფერილობა; ზურგი, კეფა, თხემი და ფრთის მფარავები წაბლისფერია; პირველი რიგის მომქნევები და სხეული ქვედა ნაწილი მოლურჯოა, ყელი ყვითელია, ნისკარტი და თვალზე გამავალი ზოლი – შავი, თვალი წითელია, კუდზე შუა ბუმბული წაგრძელებულია. ახალგაზრდა ფრინველი შედარებით ბაცია და ზემოდან მომწვანო ფერისაა.

ჰაბიტატი: მდინარეების თიხიანი და კლდიანი ნაპირები; თიხიანი და ქვიშიანი მშრალი ხევები და ქარსაცავი ზოლები გაშლილ ადგილებში.

ბუდობა: ბუდობს კოლონიებად; ბუდეს იკეთებს ფლატეებზე თავისივე გათხრილ სოროში. მაისში დებს 5-6 კვერცხს.

კვება: პატარა ზომის მწერები

კრწანისის ტყე-პარკში ყოფნის სტატუსი: გადამფრენი

IUCN -ის სტატუსი: LC

 

წყარო: კრწანისის ტყეპარკის ფრინველები

პუბლიკაცია მომზადდა შემდეგი პროექტების ფარგლებში

  1. „ტყისმდგრადიმართვასაქართველოში“ – ხორციელდება CENN-ისმიერ, ავსტრიისთანამშრომლობაგანვითარებისათვის (Austrian Development Cooperation) ფინანსურიმხარდაჭერით;
  2. პროგრამა ისწავლე, გაუზიარე, გააკეთე, ხორციელდება ამერიკის სატყეო სამსახურის (USFS) მიერ USAID-ის ფინანსური მხარდაჭერით
რეკლამაspot_img

ასევე წაიკითხეთ ამ კატეგორიის სხვა

სტატიები